Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony tokoslow.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – właściciel strony tokoslow.pl

Weronika Stencel „TOKOSŁÓW”
ul. A.Chmiela 1/41
30-069 Kraków
NIP: 6772447796

 • Strona – strona działająca pod adresem tokoslow.pl,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość strony.

§ 2 Dane osobowe

 1. Z poziomu Strony Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora oraz wysłać zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu do newslettera oraz formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Administrator.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newslettera oraz udzielania odpowiedzi na wysłane zapytania.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera i wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. Są one przetwarzane tak długo jak Użytkownik korzysta z newslettera.
 6. Informacje zawarte w newsletterze dotyczą usług Administratora strony www.tokoslow.pl
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Ma on prawo do zmiany, aktualizacji, wycofania zgody na uczestniczenie w newsletterze, a także skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach koniecznych.
  •   Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
  • dane Użytkownika mogą być przekazywane firmom współpracującym – odpowiadającym za serwery, a także hosting i domenę (www.ovhcloud.pl).

§ 3 Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.