O stronie

Tokosłów! to autorski projekt i działalność gospodarcza Weroniki Stencel.

Zakłada aktywną pracę w obszarach kulturoznawczo-językowych:

– korekta tekstowa

– warsztaty literackie ze słuchowiskami

– wywiady radiowe

– scenariusze filmowe i radiowe

– transkrypcje w języku polskim

W ramach projektu odbywają się warsztaty literackie dla dorosłych i dzieci wraz ze słuchowiskami radiowymi na terenie Krakowa. Uczestnicy uczą się budować historię dźwiękową. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie wrażliwości literackiej, a także wyposażenie uczestnika w umiejętność dostrzegania elementów rzeczywistości i twórcze ich wykorzystanie. Warsztaty mają dać możliwość dyskusji na temat własnego odczucia i pomysłu twórczego wśród uczestników. Pozwalają również na pozbycie się lęku przed nieznanymi formami wyrazu np. posługiwanie się metaforą czy skojarzeniami. Efektem warsztatów jest słuchowisko na dany temat, tworzone przez uczestników i prowadzącą (np. „Niezwykłe przedmioty”, „Poetycki kolaż dźwiękowy”, „Wiersze w wyobrażonym tramwaju”) – https://www.mixcloud.com/tokosłów/

Tokosłów

TOKOSŁÓW! jest również otwarty na wszelkie formy dyskusji na temat współczesnej literatury. W ramach projektu prowadzone są rozmowy z pisarzami, kuratorami oraz artystami w formie dźwiękowego zapisu, a także nagrania krakowskich spotkań kulturalnych. 

W ramach działalności Weronika Stencel prowadzi również korektę tekstową. Aktualnie pracuje w redakcji kwartalnika „Nowy Napis” w Instytucie Literatury, przez co regularnie ma kontakt z tekstami z zakresu krytyki literackiej w Krakowie.

Weronika tworzy również scenariusze filmowe i radiowe. Jest pomysłodawczynią i scenarzystką filmu Pomagacze (w tym projekcie współpracuje z reżyserką – Betiną Bożek i producentami – warszawskim studiem Animoon). 

Zajmowała się również transkrycją do reportażu „Polarniczki” autorstwa Dagmary Bożek, która uzyskała dofinansowanie z projektu Młoda Polska 2020.

tokoslow@gmail.com

tel. 792 93 10 12