Oferta

Wycena podanych usług ustalana jest indywidualnie.

Tokosłów oferta

# Warsztaty literackie ze słuchowiskami

czas trwania – 1h/ 2h

Tematy oraz ich przebieg jest zależny od zapotrzebowania instytucji kultury, festiwalów kulturalnych i wszelkich wydarzeń, w których bierze udział projekt TOKOSŁÓW! na terenie Krakowa.

 * jednorazowe – spotkanie uczestników z dźwiękiem, efektem którego jest godzinne słuchowisko zamieszczane na platformie: https://www.mixcloud.com/tokosłów/ 

* cykl miesięczny – cykl spotkań (miesięcznych) w obrębie danego tematu. Uczestnicy wraz z prowadzącą tworzą słuchowisko. Wszystkie materiały są dostępne dla uczestników w internecie w formie gotowych słuchowisk na https://www.mixcloud.com/tokosłów/

Nagrania powstałe w trakcie warsztatów są również emitowane w Radiu Klang – www.radioklang.pl

# Wywiady, dyskusje, rozmowy

Projekt TOKOSŁÓW! zakłada zapis dźwiękowy wywiadów, dyskusji i rozmów w obrębie wydarzeń kulturalnych na terenie Krakowa. Prowadząca – Weronika Stencel prowadzi rozmowy z kuratorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, krytykami literackimi, autorami książek i artystami. 

Dotychczasowe doświadczenie:

– prowadzenie paneli dyskusyjnych na Festiwalu Filmowym Etiuda & Anima w Krakowie

– rozmowy: m.in z Adamem Kaczanowskim, Patrykiem Kosendą, Betiną Bożek: https://www.mixcloud.com/radioklang/playlists/tokosłów/

# Korekta tekstów

W ramach projektu możliwa jest współpraca w zakresie korekty tekstowej:

– korekta błędów gramatycznych i leksykalnych

– korekta błędów ortograficznych i interpunkcyjnych

– korekta błędów stylistycznych i warstwy logicznej tekstu

– poprawa tekstów książek i czasopism, artykułów (naukowych, popularno-naukowych), prac dyplomowych

#Scenariusze filmowe

W ramach projektu powstają scenariusze filmowe.

Dotychczasowe doświadczenie:

– „Pomagacze” – scenariusz dla filmu pełnometrażowego, który uzyskał dofinansowanie PISF w 2020 r.

– “Deserowy jamnik” – tekst artystyczny do filmu animowanego Betiny Bożek

– „O mały figiel” – scenariusz i dialogi do serialu animowanego dla dzieci

# Scenariusze radiowe

W ramach projektu możliwa jest współpraca w zakresie tworzenia scenariuszy radiowych.

Dotychczasowe doświadczenie:

– współpraca z Pauliną Pikiewicz przy scenariuszu do słuchowiska radiowego pt. „Aromadramat”

# Transkrypcje w języku polskim

W ramach projektu możliwa jest współpraca w zakresie transkrypcji w języku polskim.

Dotychczasowe doświadczenie:

– transkrypcja do reportażu na temat polskich stacji polarnych pt. „Polarniczki” Dagmary Bożek