Oferta

Wycena podanych usług ustalana jest indywidualnie.

Tokosłów oferta

# Warsztaty literackie ze słuchowiskami

czas trwania – 1h/ 2h

Tematy oraz ich przebieg jest zależny od zapotrzebowania instytucji kultury, festiwalów kulturalnych i wszelkich wydarzeń, w których bierze udział projekt TOKOSŁÓW!

 * jednorazowe – spotkanie uczestników z dźwiękiem, efektem którego jest godzinne słuchowisko i jego emisja w internetowym, kulturalnym Radiu Klang.

* cykl miesięczny – cykl spotkań w obrębie danego tematu. Uczestnicy wraz z prowadzącą tworzą słuchowisko. Wszystkie materiały są dostępne dla uczestników w internecie w formie gotowych słuchowisk i są emitowane w Radiu Klang.

# Wywiady, dyskusje, rozmowy

Projekt TOKOSŁÓW! zakłada zapis dźwiękowy wywiadów, dyskusji i rozmów w obrębie wydarzeń kulturalnych na terenie Krakowa. Prowadząca – Weronika Stencel prowadzi rozmowy z kuratorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, krytykami literackimi, autorami książek i artystami. 

Dotychczasowe doświadczenie:

– prowadzenie paneli dyskusyjnych na Festiwalu Filmowym Etiuda & Anima w Krakowie

– rozmowy z artystami:

– audycje muzyczne

# Korekta tekstów

W ramach projektu możliwa jest współpraca w zakresie korekty tekstowej:

– korekta błędów gramatycznych i leksykalnych

– korekta błędów ortograficznych i interpunkcyjnych

– korekta błędów stylistycznych i warstwy logicznej tekstu

– poprawa tekstów książek i czasopism, artykułów (naukowych, popularno-naukowych), prac dyplomowych

#Scenariusze filmowe

Dotychczasowe doświadczenie:

– „Pomagacze” – scenariusz dla filmu pełnometrażowego, który uzyskał dofinansowanie PISF w 2020 r.

– „Deserowy jamnik” – tekst artystyczny do filmu animowanego Betiny Bożek, który uzyskał dofinansowanie z PISF w 2019 r.

– „O mały figiel” – scenariusz i dialogi do serialu animowanego dla dzieci

# Scenariusze radiowe

Dotychczasowe doświadczenie:

– współpraca z Pauliną Pikiewicz przy scenariuszu do słuchowiska radiowego pt. „Aromadramat”

– słuchowisko „Ech, ten Krabeusz!”

# Transkrypcje w języku polskim

W ramach projektu możliwa jest współpraca w zakresie transkrypcji w języku polskim.

Dotychczasowe doświadczenie:

– transkrypcja do reportażu na temat polskich stacji polarnych pt. „Polarniczki” Dagmary Bożek